Sdružení hliněného stavitelství z.s.

Sdružení hliněného stavitelství sdružuje zájemce o nepálenou hlínu a další přírodní materiály v nových stavbách a podporuje ochranu a záchranu existujících hliněných staveb jako součásti našeho kulturního dědictví. Cíle činnosti dosahuje spolek zejména tím, že:

a) podporuje odbornou výchovu i další vzdělávání, organizování vzdělávacích a osvětových akcí, např. kurzů, seminářů apod.,
b) propaguje, shromažďuje a vyměňuje informace, zpracovává, vydává a prodává směrnice a informační materiály, iniciuje legislativní změny,
c) podporuje projekční a výzkumné činnosti, poskytuje poradenství,
d) podporuje a organizuje kulturní a umělecké aktivity v oblasti nepálené hlíny,
e) podporuje mezinárodní spolupráci...

Zdroj: Hlina.info