Činnost spolku se týká zejména navrhování ekologicky šetrných staveb – nízkoenergetických či pasivních domů s velkým podílem užití přírodních průmyslově neupravovaných materiálů. Za důležité považujeme užívání místních zdrojů s minimální nebo zápornou ekologickou stopou, nahrazování umělých, mnohdy toxických, materiálů materiály přírodními a přirozenými s pozitivním vlivem na zdraví člověka, začlenění celého cyklu budovy od výroby materiálů po provoz až po likvidaci a recyklaci do přírodních cyklů a snahu vrátit do procesu výstavby lidské měřítko, radost a smysluplnost práce i přijetí osobní zodpovědnosti za stav životní prostředí.

Další oblastí je koncepční plánování nakládání s krajinou a jejími ekosystémy – územní plánování, urbanismus – a jejími složkami, například vodou. Ve spolku Ekodům jsou zapojeni také odborníci na procesy participativního navrhování, energetickou soběstačnost či celostní pohledy na architekturu – stavební biologii nebo feng-shui.

Filozofii ekologické architektury pojímáme také jako styl žití založený na tradičních hodnotách lidské existence. Ekologické stavebnictví vnímáme jako spojení tradičních, současných a budoucích technologií pro vytvoření komfortního domova moderního člověka.

zdroj: Sdružení Ekodům