Ptáte se, proč nechceme automaticky vyměňovat odkazy mezi dvěma doménami? Taková praxe, někdo by ji nazval ruka ruku myje, byla dříve široce praktikována. Dnes však může často spíše ublížit oběma stranám. Je proto, že vyhledávače tuto situaci nemají rády a penalizují ji.

Permakulturne.cz se soustředí na budování silné autority tvorbou vysoce provázaného obsahu a získáváním zpětných odkazů z domén se silnou autoritou. Tento proces je dlouhodobý.

K čemu je dobrá silná, autoritativní doména?

Autoritativní doména poskytuje dostatečně silný signál k tomu, aby byl obsah na ní velmi snadno dohledatelný koncovými uživateli vyhledávačů. Díky tomu je pak mnohem snadnější získat nejen vysokou návštěvnost, ale především podpořit ostatní projekty se silnými myšlenkami, ale slabšími doménami. A to je náš cíl - vytvořit silnou doménu, která pomůže vzrůstajícím projektům dostat se rychleji na vyšší pozice ve vyhledávačích.