Permakultura je holistický designový systém, který se snaží vytvářet udržitelné lidské osady a zemědělské systémy založené na pozorování a napodobování přírodních ekosystémů.

V jeho jádru jsou tři základní etické principy: péče o Zemi, péče o lidi a sdílení přebytku. Tyto principy se prolínají s návrhem ekosystémů, které jsou navrženy tak, aby byly co nejvíce udržitelné, bez ztráty produktivity a efektivity.

Permakultura se věnuje využití obnovitelných zdrojů a vytváření vztahů mezi různými prvky v zemědělských systémech a lidských osadách. Tento designový systém klade důraz na biodiverzitu, využívání místních zdrojů a snižování využívání fosilních paliv a dalších neudržitelných zdrojů.

Permakultura je udržitelný způsob navrhování a řízení zemědělských systémů, jehož cílem je napodobit přírodní ekosystémy a využívat ekologické principy a tradiční zemědělské techniky.

Cílem permakultury je vytvořit soběstačné a udržitelné systémy, které minimalizují negativní dopad na životní prostředí a zároveň poskytují lidem potraviny a další zdroje.

Permakultura se netýká pouze zemědělství, ale také využívání vhodných technologií a filozofie v každodenním životě, stavebních konstrukcích a všech oblastech souvisejících s komunitou a bydlením.

Permakultura se snaží vytvořit celkově udržitelný způsob života, který minimalizuje negativní dopady na životní prostředí a zároveň poskytuje lidem kvalitní životní podmínky. Jednou z klíčových zásad permakultury je spolupracovat s přírodou, nikoliv proti ní. To znamená pozorovat a chápat přírodní systémy a pracovat na vytváření systémů, které jsou s nimi v souladu.

Permakultura například místo používání chemických hnojiv a pesticidů prosazuje přírodní metody, jako je doprovodná výsadba, střídání plodin a integrovaná ochrana proti škůdcům. Další důležitou zásadou permakultury je minimalizovat plýtvání a maximalizovat efektivitu. To znamená moudře využívat zdroje a hledat způsoby, jak znovu používat a recyklovat materiály. Například místo vyhazování organického odpadu jej lze kompostovat a vytvořit tak půdu bohatou na živiny pro rostliny. Permakultura také zdůrazňuje význam komunity a spolupráce.

Díky spolupráci mohou lidé sdílet zdroje a znalosti a vytvářet tak udržitelnější systémy. To může zahrnovat například komunitní zahrady, sdílení nástrojů a družstevní bydlení. Celkově permakultura nabízí holistický přístup k životu, který se zaměřuje na vytváření udržitelných a soběstačných systémů při minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí. Přijetím permakulturních principů a postupů mohou jednotlivci i komunity usilovat o udržitelnější a spokojenější způsob života.

V praxi to znamená, že permakultura může být aplikována na různé úrovně, od drobných zahrádek až po velké zemědělské projekty. Ve svých nejlepších formách může permakultura vytvořit životaschopná a prosperující místa pro lidi, zvířata a rostliny, a to v souladu s ekologickými a sociálními hodnotami.

Permakultura byla poprvé pojmenována a rozvinuta v 70. letech 20. století Australci Billem Mollisonem a Davidem Holmgrenem. Jejich knihy, jako jsou "Permaculture One" (1978) a "Permaculture: A Designers' Manual" (1988) od Mollisona, a Holmgrenovo "Permaculture: Principles and Pathways Beyond Sustainability" (2002), jsou stále považovány za základní díla permakultury.

Chcete-li se o permakultuře dozvědět více, můžete se podívat na následující zdroje:

 1. Knihy:

  • "Gaia's Garden: A Guide to Home-Scale Permaculture" od Tobyho Hemenwaya
  • "The Permaculture Handbook: Garden Farming for Town and Country" od Petra Banea
  • "Edible Forest Gardens" od Dave Jacke a Erica Toensmeiera
 2. Kurzy a certifikace:

 3. Online zdroje a komunity:

 4. YouTube kanály:

  • Geoff Lawton: https://www.youtube.com/@DiscoverPermaculture
 5. Významní permakulturní designéři a učitelé:

#🤖 Generováno umělou inteligencí

Tento příspěvek byl vygenerován za pomoci umělé inteligence.